ICT-beleidsplan

Beleidsvisie

 1. uitgangspunten
 2. aandachtspunten
 3. stand van zaken
 4. kwaliteitszorg
 5. schooleigen taken

Materieel beheer

 1. algemeen overzicht
 2. beheerregeling
 3. infrastructuur
 4. aanwending
 5. schooleigen taken

Digitale competenties

 1. uitgangspunten
 2. aandachtspunten
 3. deskundigheidsbevordering
 4. kwaliteitszorg
 5. schooleigen taken

Didactisch aanbod

 1. uitgangspunten
 2. aandachtspunten
 3. aanbod - integratie
 4. kwaliteitszorg
 5. schooleigen taken
 6. mediakundige ontwikkeling

Evaluatie en output

 1. digitale knapzak
 2. summatief
 3. formatief
 4. digitaal zakboek