Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden voortdurend inspanningen geleverd vanuit diverse hoeken.
  • een goed uitgebouwde ICT-praktijk kan een bijdrage leveren aan kwaliteitsverhoging van leerprocessen van kinderen
  • ICT-gebruik biedt ondersteuning aan verschillende onderwijsconcepten
  • ICT-competenties bevorderen het inzichtelijk leren
Daarom de vraag: willen we als school ...
  • ...ICT inzetten voor het oefenen van leerstof ?
  • ...ICT inzetten voor het opzoeken van informatie ?
  • ...ICT inzetten voor het zelfstandig leren ?
  • ...ICT inzetten om creatief vorm te geven aan ideeŽn, projecten,... ?
  • ...via ICT communiceren en presenteren ?
  • ...een mengvorm van dit allemaal ?
Een goed evenwicht tussen visie, vaardigheden, inhoud en infrastructuur is voorwaarde en kader.
Daarbovenop moeten deze bouwstenen afgestemd worden op het individuele leerproces van de kinderen.
Dit is een taak van leerkrachten, een team, de coŲrdinatoren en de directie.

onderwijskundige context en ict-eindtermen