ICT-BELEIDSPLAN

Om ICT en mediaopvoeding in de dagelijkse praktijk kansen op slagen te geven moeten 4 hoofdvoorwaarden in balans zijn:
 1. er moet gespreksruimte zijn binnen het schoolteam over ICT en visie op onderwijs
 2. de infrastructuur mag geen beperkende invloed hebben op de implementatie van ICT
 3. de (eigen) kennis en vaardigheden op ICT- en mediagebied moeten progressief ontwikkeld worden
 4. in het aanbod van software, content, apps en tools moet samenhang en continuïteit zitten in overeenstemming met de eindtermen en de leerplannen
Het consequent doorvoeren van ICT in de klaspraktijk vergt geregelde inspanningen van het hele schoolteam:

 • structurele middelen om deze inspanningen te stroomlijnen zijn:


  1. een lokaal ICT-beleidsplan (voorbereid door directie en ICT-coördinatoren, ter goedkeuring aan het team voorgesteld)
  2. een website voor leerkrachten en kinderen, opgebouwd volgens de structuur van de ICT-eindtermen (https://www.ict-platform.be)
  3. een aanbod van leerlingenwijzers, uitgewerkte leerverhalen, lokale en onlinetoepassingen
  4. ICT-praktijkdagen, conferenties, nascholingen,...(visie)

 • rolverdeling om deze inspanningen te ondersteunen en de structurele middelen vorm te geven zijn:


  1. het ICT-team met een ICT-aanspreekpunt op de eigen school (indien haalbaar)
  2. de ervaringen van collega's uit de eigen school en de scholengemeenschap
  3. het zorgteam
  4. de ICT-co├Ârdinator
  5. de schooldirecteur en de coördinerend/algemeen directeur
  6. de schoolbegeleider
  7. de regiowerking
geraadpleegde bronnen: 4-in-balans-monitor