ICT-BELEIDSPLAN: digitaal zakboek (klaspraktijk)

werken via een ICT-atelier

= een didactisch traject voor de leerkracht om leerprocessen innovatief te ondersteunen bij het werken aan (media)competenties

kenmerken:
 • een korte of lange sessie waarbij kinderen een vorming krijgen in digitale activiteiten, technieken en middelen om leerstof te verwerken
 • gekoppeld aan een leerlingenwijzer(s) om het zelfstandig of coöperatief werken te bevorderen
 • voorbereid, in gang gezet of gecoacht door de ICT-coördinator of het ICT-aanspreekpunt in samenspraak met de leerkracht
 • aanbod- of vraaggestuurd
 • gericht op meerdere leergebieden of domeinen
 • afgestemd op het actief handelen van de kinderen om de betrokkenheid en het leerrendement te verhogen
 • voorzien van principes volgens de meervoudige intelligentie of daarbij horende werkvormen   ( Henk De Reviere )
 • geschikt om ICT- en mediavaardigheden en competenties te evalueren
 • gevolgd door een nabespreking

voorbeelden


werken via een metromodel (een leerverhaal, een beleefpad)

= een concreet leerverhaal om leerkrachten aan te zetten innovatief aan de slag te gaan met als doel leerlingen sterker te engageren tot zelfstandig/coöperatief werk via een rijk aanbod van ICT en media-activiteiten waarbij de ‘stations’, de ‘tools’ en de ‘zones’ in één oogopslag te zien zijn. ' (naar Luk Vanlanduyt - Edubit)

kenmerken:
 • voldoende mogelijkheid tot (zelfstandige) trajectkeuze voor (oudere) leerlingen
 • leerprocesgerichte opdrachten waarbij (coöperatieve) samenwerking aangemoedigd/ondersteund wordt
 • koppeling aan doelen uit het leerplan mediaopvoeding/ICT-eindtermen
 • diversiteit in de gebruikte middelen (per model maximaal 3 nieuwe middelen introduceren)
 • diversiteit in de interessegebieden (meervoudige intelligentie)
 • voldoende differentiatiemogelijkheden (moet-opdrachten en andere; moeilijkheidsgradaties in opdrachten)
 • kansen tot (zelf)evaluatie
 • uitwisselbaarheid over de grenzen van scholen


versie 2016

handleiding (1) bij het metromodel/leerverhaal
handleiding (2) om zelf een metromodel/leerverhaal te maken in Powerpoint
leeg sjabloon (1) metromodel/leerverhaal in Powerpoint
leeg sjabloon (2) metromodel/leerverhaal in Powerpoint
handleiding bij het 'digitakenbord' (metromodel voor kleuters, eerste graad)
leeg sjabloon 'digitakenbord' in Powerpoint
voorbeeldenversie 2020

metromodel Zill (leeg)
handleiding: 'hoe maak ik een ZILL-ig metromodel?'
voorbeelden mediakundige ontwikkeling via METROMODELLEN (aanpasbaar)
handleiding: Hoe maak ik een ZILL-ig DigiTakenbord?
digiTakenbord ZILL (leeg)
metromodel Zill: 'Ik zeg nee'
'ik leer over Pasen en de lente'


werken via leerlingenwijzers

= een stappenplan om kinderen zelfstandig of in kleine groepen te begeleiden bij een opdracht waar ICT- en mediamiddelen gebruikt worden

kenmerken:
 • situering voor de leerkracht
 • het leerpad voor de kinderen
 • ruimte voor een (zelf)evaluatie