ICT-BELEIDSPLAN: digitaal zakboek (visie)

Het digitaal zakboek is opgebouwd rond  5 competentiegroepen. In deze competentiegroepen zijn diverse hoofdcompetenties  te onderscheiden.
  Zie voorbeeld portfolio digitaal zakboek mediakundige ontwikkeling.